Macierze dyskowe są zorganizowaniami systemami bazodanowymi,  składającymi się z wielu dysków zarządzanych przez kontrolery RAID. Najważniejszym celem używania macierzy jest zagwarantowanie odpowiedniej wydajności i sprawności transmisji danych, zmaksymalizowanie bezpieczeństwa danych w czasie rzeczywistym, oraz szybkości operacji wejścia/wyjścia. Głównym zadaniem macierzy RAID jest przechowywanie danych . Macierze, więc spełniają one rolę logicznego nośnika z danymi, który zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji.

Podstawowe dobrodziejstwa wynikające z zastosowania macierzy:

- integracja zasobów – W systemach rozproszonych wykorzystanie przestrzeni dyskowej, to średnio ok. 50%.  Natomiast w ramach macierzy wykorzystanie przestrzeni dyskowej osiąga nawet do 80% Dodatkowo macierze RAID umożliwiają na wielokanałowy,  wielowątkowy i równoległy dostęp do danych, co sprawia, że stają się wielowarstwowym systemem magazynowania danych. 

- wydajność - macierz zwykle odciąża procesor samego serwera, sprawując nadzór nad danymi, poprzez własny kontroler. Dzięki temu operacje odczytu i zapisu danych są o wiele szybsze. Wybór odpowiednich dysków i odpowiedniej ich konfiguracji w macierzy daje możliwość zwielokrotnienia ich wydajności. 

- bezpieczeństwo - Zastosowanie RAID to przede wszystkim zwiększone bezpieczeństwo i łatwość dostępu do danych. Praktyczność tego rozwiązania ułatwia też tworzenie lokalnych kopii danych,  monitoring oraz detekcję błędów. Oczywiście RAID nie może być backupem, ale stanowi dużą nadmiarowość dla wrażliwych danych.

- prosty i przejrzysty interfejs – Obecnie macierze RAID zapewniają uproszczoną administrację z poziomu jednej konsoli. Zapewnia ona możliwość zintegrowania danych i łatwego planowania, zarządzania czy rozbudowy bez przerywania pracy serwerów.

Zastosowanie macierzy RAID

Często pojawiającą się teorią wśród użytkowników, jest to, że RAID to świetna kopia zapasowa danych, szczególnie gdy mamy do czynienia z macierzami typu nadmiarowego RAID1, RAID5 czy też RAID1+0. To duży błąd pojmowania konstrukcji macierzy. Zadaniem macierzy nadmiarowej jest asekuracja przed awariami dysków, jednak nie można powiedzieć, że jest to kopia zapasowa.

Kopią zapasową jest pełny obraz danych z konkretnego punktu w czasie, do którego można w każdej chwili wrócić i który nie ulega dalszym modyfikacjom. Taka właśnie kopia zapasowa umożliwia przywrócenie danych w przypadku braku do nich dostępu. Macierz RAID posiada zreplikowane dane  na swoich dyskach i jest w stanie je odbudować przy awarii jednego lub dwóch dysków.. Jednakże replikacja nie daje możliwości przywrócenie danych z określonego punktu w czasie. Błędy danych, manipulacja danych zostanie , więc zreplikowana , a dane zakłócone. Stad widać , że RAID nie jest żadnym backupem.

Macierz świetnie się sprawdzi w firmach z wielowarstwowymi systemami komputerowymi z koniecznością dostępu do danych 24/7 oraz w przypadku gdy firma korzysta rozwiązań  klastrowych z bezpiecznym systemem składowania z możliwością rozbudowy.

Cena bezpieczeństwa

Ze względu na ciągle spadające ceny i dostępność tego typu rozwiązań - Użytkownikiem macierzy RAID może stać się każdy. Dla użytkowników domowych są dostępne serwery multimedialne QNAP, natomiast dla użytkowników korporacyjnych zarządzane macierze z wieloma sprzętowymi kontrolerami. Wszystko zależy od wymagań i infrastruktury IT. Cena zawsze jest wypadkową między oczekiwaniami i wymaganiami, a wydajnością i możliwościami. Na pewno jest niewielka w porównaniu do tego, co może oferować. Jeżeli więc posiadasz kilka serwerów i chcesz mieć dostęp do tych samych rozbudowanych, zasobów znajdujących się na dyskach, a przy okazji zapewnić bezpieczeństwo operacji na centralnej pamięci masowej, to zastosowanie odpowiedniej macierzy będzie niedługo koniecznością. Nakłady kosztów będą zależały od rodzaju środowiska, funkcji jaką ma pełnić RAID i jego